Yaşar Üniversitesi Ödünç Cihaz Takip Sistemi

Kuralları Okudum/Anladım

Çıkış
Ödünç Cihaz Alma Kuralları


  • 1- Ödünç cihaz talebi “odunccihaz.yasar.edu.tr” adresinden form doldurularak yapılır.
  • 2- Her cihazdan sadece 1 adet rezerve edilebilir. (Örn: 1 adet kamera, 1 adet ses kayıt cihazı v.b.)
  • 3- Cihazlar, rezervasyon sonunda en geç saat 10:00 da Ödünç Cihaz Ofisine teslim edilir. Rezervasyon oluşturan kullanıcılara cihazlar en erken 11:00 da teslim edilir..
  • 4- Farklı günler için yapılması istenen rezervasyonlarda, her gün için ayrı taleplerin oluşturulması gerekmektedir.
  • 5- Cihazlar en fazla 3 gün alınabilir. 3 günü aşan istemler, gerekli açıklama bildirilmediği takdirde proje sorumlu onayı olsa dahi sistem yöneticisi tarafından iptal edilir.
  • 6- Proje sorumlusunun onayı olmadan cihaz teslim edilmez.
  • 7- Cihazların zamanında teslim edilmemesi durumunda, randevu sahibinin ödünç cihaz sistemine 1 dönem süreyle erişimi engellenecektir.
  • 8- Rezervasyon oluşturan kullanıcıya teslim edilen cihazlar, sadece Ödünç Cihaz Ofisinde teslim alınır. Cihazlar başkasına devredilemez.
  • 9- Projelerde aksaklık yaşanmaması için, cihazları kontrol ederek teslim alınız. Cihazların bütün sorumluluğu rezervasyon yapan kişiye aittir.
  • 10- Cihazların teslimi esnasında, alınan cihazların tamamının getirilmesi gerekmektedir ve kontroller tamamlanana kadar beklenmelidir.